Nieruchomoci Bielsko-Biaa Nieruchomoci Bielsko-Biaa

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Edukacja

  • 11 października 2017
  • wyświetleń: 2981

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w ATH

10 października 2017 roku Akademia Techniczno-Humanistyczna zainaugurowała rok akademicki 2017/2018. O godz. 8.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla odbyła się Msza św.

inauguracja roku
Uroczysta inauguracja roku akademickiego w ATH · fot.


Główna uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 w Auditorium Maximum ATH. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: przedstawiciele władz kościelnych, władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, rektorzy, prorektorzy i dziekani uczelni wyższych, a także prezesi firm i przedstawiciele środowisk kulturalnych miasta Bielska-Białej.

Po wykonaniu hymnu państwowego rektor prof. Jarosław Janicki przystąpił do powitania gości i wygłoszenia inauguracyjnego przemówienia. W wystąpieniu rektor poruszył ważne kwestie związane z m. in. z nowymi regulacjami prawnymi i prezentowaną we wrześniu br. Ustawą 2.0 nazywaną Konstytucją dla nauki, podnoszeniem poziomu badań naukowych oraz współpracą Akademii z otoczeniem zewnętrznym.

Wystąpienie było również okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń, w które obfitował miniony rok w akademicki, zarówno w obszarze badań naukowych, dydaktyki jak i współpracy z otoczeniem zewnętrznym czy inwestycji.

Na zakończenie, zgodnie z tradycją, rektor wypowiedział słowa łacińskiej sentencji: QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT - Co niechaj będzie dobre, szczęśliwe, pomyślne oraz z pomocą losu owocne.

Po wystąpieniu rektora głos zabrała dr Anna Budzanowska dyrektor generalna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nawiązując do słów rektora, podkreśliła jak ważne są relacje uczelni ze środowiskiem lokalnym - biznesowym i samorządowym. Szczegółowo przedstawiła najważniejsze kwestie związane z projektem ustawy 2.0 dotyczące m. in. ścieżki kariery naukowej, zmian w zasadach ewaluacji czy finansowania uczelni.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Jego Ekscelencja ks. bp Roman Pindel, senator Andrzej Kamiński, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz i prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult.

W dalszej części inauguracji prorektor ATH ds. nauki i finansów prof. Iwona Adamiec-Wójcik przekazała informacje na temat listów gratulacyjnych, które z okazji inauguracji 2017/2018 otrzymała uczelnia. Słowa do społeczności akademickiej skierowane przez Prezydenta RP zostały odczytane w trakcie uroczystości.

Tradycyjnie podczas inauguracji odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku. Poprowadził ją prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk. Po uroczystym przyjęciu nowych studentów wystąpiła przewodnicząca Samorządu Studenckiego ATH. W następnej kolejności chór ATH pod dyrekcją dra hab. Jana Borowskiego wykonał pieśń "Gaudeamus Igitur".

Po tej części rektor prof. Janicki zaprosił do wysłuchania wykładu inauguracyjnego pt. "Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej". Wykład wygłosiła prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek.

Na zakończenie uroczystości chór ATH wykonał jeszcze kilka utworów ze swojego repertuaru.

ab / bielsko.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA